แม่จ๋า อย่าช้า เงื่อนไขรับเงินอุดหนุน เด็กแรกเกิด ได้ถึง 6 ขวบ

แม่จ๋า อย่าช้า เงื่อนไขรับเงินอุดหนุน เด็กแรกเกิด ได้ถึง 6 ขวบ   วันที่ 10 ตุลาคม 2562ผู้สื่อข่าวสยามนิวส์รายงานว่าจากกรณีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม)เริ่มจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดวันนี้เป็นวันแรก ให้กับผู้มีสิทธิ์ที่มีข้อมูลครบถ้วนถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ได้ยื่นลงทะเบียนไว้โดยจ่ายเข้าบัญชีธนาคารเดือนละ 600 บาท โดยจะจ่ายทุกเดือนจนถึงอายุ6ขวบและเตรียมจ่ายย้อนหลังให้เด็กที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 61 เป็นรายกรณีรวมทั้งสิ้น 561,086 คน ในวงเงินรวม 1,674 ล้านบาท Please follow and like us:

Read More

เตรียมเปิดเช่าที่ราชพัสดุ ทำเกษตร-อยู่อาศัย เพียงปีละ 200-300 บาท

เตรียมเปิดเช่าที่ราชพัสดุ ทำเกษตร-อยู่อาศัย เพียงปีละ 200-300 บาท   ผู้สื่อปาวได้รายงายว่า นายอุตตมสาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กรมธนารักษ์ เตรียมเปิดให้เปิดให้ประชาชนเช่าที่ดิน เป็นที่ทำกินและที่อยู่อาศัยตาม โครงการ”ธนารักษ์ประชารัฐ”และ โครงการ “ทำชุมชนให้เป็นที่ประชุมในที่ราชพัสดุ” ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานราก Please follow and like us:

Read More

พม. พร้อมจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 10 ตุลาคม

พม. พร้อมจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 10 ตุลาคม   สำหรับพ่อแม่ที่กำลังรอเงินอุดหนุนบุตรอยู่ เมื่อวันที 9 ตุลาคม เพจครมกิจการและเยาวชนได้โพสต์ข้อความ เพื่อให้ความกระจ่างสำหรับแม่ๆ ดังนี้ พม. พร้อมจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 10 ตุลาคม นี้ วันพุธที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 11.00 น. ณ บริเวณโถง ชั้น 1 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สะพานขาวกรุงเทพฯ …

Read More