10 คำสอนสั้นๆ ท่องขึ้นใจ “ดับทุกข์ สุขทันตาเห็น”

Home ธรรมะ แบ่งปันสาระ

เชื่อว่า คำสอนของพระธรรมโกศาจารย์(ท่านพุทธทาส ภิกขุ) บางคนก็เคยได้อ่านแล้ว แต่เชื่อว่าเห็นอีกก็อ่านอีก หากใจท่านเกิดทุกข์เมื่อใด ขอเพียงเปิดคำสอนของท่านอ่านขึ้นใจ เชื่อว่าจะช่วยท่านดับทุกข์ได้ไม่น้อย capture เก็บไว้ในเครื่องเลยนะคะ  มั่นท่องขึ้นใจทุกวัน พบสุขดีนักแล

Please follow and like us: